Blog de Juan-Luis Alegret

Blog de Juan-Luis Alegret para compartir lecturas, ideas y sensaciones sobre el estado del mundo y de sus gentes pues no solo hay que saber vivir, sino que también hay que saber donde vives

27 may. 2010

Quin model de societat necessitem per afrontar la realitat multicultural?

En el discurs clàssic, interculturalitat vol dir interacció entre cultures. Però aquest concepte de cultura sempre ha posat certs problemes a l’hora de la seva utilització en contextos socials concrets a la nostra societat.

En Antropologia solem utilitzar dos formes d'entendre i delimitar el concepte de cultura: una -més d’origen nord-americà- veu la cultura com allò aprés, alló trasmés de generació en generació, i que forma la estructura de significats que dona sentit al món, a la vida. Així la cultura es veu com la part de les idees en el comportament humà, el que porta a relegar a un segon pla la dimensió material i social de la cultura; l'Altre -mes d'origen europeu- veu la cultura com "el contingut de les relacions socials" i per aquest motiu la cultura no pot ser pensada al marge de les relacions socials. Es per aquesta segona forma d'entendre la cultura que pren rellevància el concepte d’interculturalitat, doncs apareix en el context social, polític i econòmic actual com una manifestació més de les relacions socials característiques de la nostra societat actual.

L'anàlisi de la interculturalitat no hauria de consistir en l'anàlisi de les interaccions entre cultures, i les seves conseqüències immediates- doncs la experiència ja ens demostra la rapidesa amb que apareix el fantasma del relativisme cultural i del particularisme per recordar-nos que cada cultura es ella mateixa, i per tant que no tenim dret de intervenir-hi sobre els seus membres quedant-nos sense possibilitat de fer res.

Per l'anàlisi del fenomen de la interculturalitat hauríem de basar-nos en l’anàlisi de aquelles relacions socials en las que les diferencies culturals apareixen com expressions de poder, hegemonia o dominació. Per aquest motiu, l’anàlisi de la interculturalitat nomes tindrà sentit si es realitza en el context històric, polític, econòmic i social en el que es manifesta i en el que pren sentit.

Només hi ha que donar un cop d'ull al contingut de les noves reflexions sobre la interculturalitat d'avui en dia. Els llargs discursos culturalistes que varen caracteritzar les primeres reflexions sobre la interculturalitat -abans anomenada multiculturalitat - avui son substituïts per anàlisi de problemàtiques politiques, econòmiques i socials molt concretes i punyents, defugint del emmascarament que suposa el discurs culturalista.

Es per aquest mateix motiu que m'alegra que la interculturalitat d'avui tracti mes temes legals i jurídics, familiars i socials, els quals, em sembla, son els que amb mes urgència s'han de anar plantejant per anar fent camí i dotar-nos dels instruments que ens permetin abordar la nova situació de convivència multicultural que caracteritza la nostra societat amb el màxim de garanties democràtiques.

Si més no, em dona la impressió que la problemàtica i les propostes per abordar el tema de la interculturalitat continuen sent, masa sobint, les mateixes que fa mes de vint anys quan va aparèixer en escena per primera vegada el concepte. La pregunta es va perfilant cada vegada millor: ¿de quin model de societat ens hem de dotat per fer desaparèixer les noves formes de desigualtat social que ara se’ns presenten sota la forma de diferències culturals?.

No hay comentarios: