Blog de Juan-Luis Alegret

Blog de Juan-Luis Alegret para compartir lecturas, ideas y sensaciones sobre el estado del mundo y de sus gentes pues no solo hay que saber vivir, sino que también hay que saber donde vives

17 nov. 2015

Ajudes per a pensar avui

El nietzscheà Peter Sloterdijk i el provocador neomarxista Slavoj Zizek, Giorgio Agamben, que repensa l'humanisme per saber què s'ha de fer avui o Ulrich Beck, que parla de la incerta societat de risc, o Zygmunt Baumann, sobre la societat líquida. Judith Butler, Seyla Benhabib i Martha Naussbaum han tractat els drets de la dona, i també les fronteres de la justícia i les emocions. Toni Negri continua sent la referència europea de l'esquerra radical, mentre que Amartya Sen és el gran pensador de la pobresa.

No hay comentarios: